Tannhelsetenesta i Gloppen

Det er fylkeskommunen som han ansvaret for den offentlege delen av tannhelsetenesta. I tillegg kjem private tannlegar, som tilbyr tannhelseteneste på forretningsmessig basis.

Den offentlege tannhelsetenesta i Gloppen held til på Grandane i Sandane sentrum. Klinikksjef er tannlege Øystein Sivertsen. Link til tannklinikkane Vestland finn du her. I Gloppen er det i tillegg 2 privatpraktiserande tannlegar; Øyvind Seim, som har kontor i Skinlobygget på Sandane og Gloppen Tannhelse som held til i Skarsteinstunet.

Lengst nede på sida finn du lenker med informasjon om tannlegevaktordninga.

Kontaktinformasjon:

Tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta
Opningstid Telefon Adresse Namn
08:00 - 15:00 57 86 84 60 Grandavegen 12 Sandane Tannklinikk
57 86 50 24 Sagevegen 3 (Skinlobygget) Øyvind Seim
08:00 - 15:30 57 00 40 00 Nordstrandsvegen 13 (Skarsteinstunet) Gloppen Tannhelse