Mottak og returlager for hjelpemiddel

Adresse: Gotavegen 68, 6823 Sandane.
Køyr på nedsida av Gloppen Omsorgsenter. Obs vegen er einvegskøyrd.
Det står hentelager på døra, den er alltid open.

Innlevering: Lånte hjelpemiddel skal reingjerast før innlevering. Merk hjelpemiddelet med navn på den som har lånt hjelpemiddelet og set det i gangen.

Låne hjelpemiddel/ Treng du informasjon?  
Kontakt Margot Andenes telefon 95 82 88 96