Slik søkjer du om helse og omsorgsteneste

Elektronisk

Sikker innlogging med ID-porten, direkte innfylling og innsending. Søknaden går direkte til postmottak i Gloppen kommune.  

Papir

Du må laste ned fila, og fylle ut skjemaet manuelt.
Søknad fylt ut på papir skal sendast til: Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane, eller leverast Servicetorget på Heradshuset.

Behandling av søknad

Sakshandsamar utgreier saka, vurderer funksjonsevne, behov for tenester og gjennomfører IPLOS registrering (dette er eit informasjonssystem som inneheld nødvendige opplysningar om mottakar av kommunale helse- og omsorgstenester).