Glopppen kommunale kjøkken

Gloppen kommunale kjøkken ved omsorgssenteret på Sandane produserer mat til omlag 200 brukarar kvar dag.

85 personar har heilpensjon med 4-6 måltid for dag og 120 personar får to-rettars middag kvar dag. Varm middag til heimebuande blir sendt ut kvar dag med sjåførar frå Gloppen Frivillegsentral. Kjøkkenet har også kantinedrift for dei tilsette i pleie og omsorg.

Kjøkkenet har mat som medisin i si målsetjing. Det vil seie god, tilpassa ernæring gjennom maten. Kjøkkenpersonalet er eit breitt samansett team med god kompetanse for å dekkje brukarane sine behov. Kjøkkenet har til ei kvar tid ein lærling, og tilset ny lærling annankvart år i august/september. 

Korleis bestille ferdig mat/teneste frå det kommunale kjøkken? 

Du må søkje om tenesta.

Alle som søkjer og får plass på omsorgssenteret, eller annan fast plass, får alle måltid inkludert i opphaldet.

Dei som bur heime kan søkje om matombringing gjennom heimetenestene.

Søk om teneste

Ta kontakt

Kontakt oss gjerne på vår mail: kjokken@gloppen.kommune.no