Glopppen kommunale kjøkken

Klikk for stort bilete

Gloppen kommunale kjøkken ved sjukeheimen på Sandane produserer mat for 200 brukarar kvar dag etter kok/server-metoden. 85 personar har heilpensjon med 4-6 måltid for dag og 120 personar får to-rettars middag kvar dag. Varm middag til heimebuande blir sendt ut kvar dag med sjåførar frå Gloppen Frivillegsentral. Kjøkkenet har også kantinedrift for dei tilsette i pleie og omsorg.

Kjøkkenet har mat som medisin i si målsetjing. Det vil seie god, tilpassa ernæring gjennom maten. Kjøkkenpersonalet er eit breitt samansett team med god kompetanse for å dekkje brukarane sine behov.

Kjøkkenet har til ei kvar tid to lærlingar, med tilsetting av ein ny lærling kvart år i august/september.

Tildeling av tenester frå kjøkkenet skjer gjennom den kommunale tenesta sine tildelingsrutinar.

Kontakt oss gjerne på vår mail: kjokken@gloppen.kommune.no - denne mailen vert opna/lest av alle kokkane.