Frivilleg

I Gloppen har vi mange frivillege lag, organisasjonar og enkeltpersonar. Dei yt stor innsats som eit supplement til Gloppen kommune sine tenester. 

For både dei frivillege og for Gloppen kommune er Frivilligsentralen ein viktig samarbeidspart

Lenker

Gloppen Frivilligsentral

 

Lag og organisasjonar i Gloppen