Kvardagsrehabilitering

Er eit tilbod til deg som nyleg har hatt eit funksjonsfall, har falltendenser, er redd for å gå i trappa eller gå ute, eller dersom du har slutta med å gjere aktivitetar som har vore viktige for deg.

Fysio-og ergoterapeutane gjer ei tverrfagleg kartlegging i lag med heimetenesta, og lagar ein tiltaksplan i lag med deg.

Heimetenesta  gjennomfører tiltaksplanen i lag med deg  og i samarbeid  fysio- og ergoterapeutane. 

Les meir om kvardagsrehabilitering