Privat fysioterapi med kommunal driftsavtale

  • Firda fysikalsk-medisinsk senter AS

Bertel Rune Kaale: fysioterapeut og manuell terapeut

Morten Leirgulen: fysioterapeut

Arne Nesgård: fysioterapeut

E-post: post@firdafysmed.no

Telefon: 57 86 64 22

Heimeside Firda fysikalsk-medisinsk senter AS

Besøksadresse: Krånavegen 9, 6823 Sandane (i Sandane Senter)

  • Asle Rosø

Fysioterapeut

E-post: asleroso@live.no

Telefon: 57 86 58 18 

Besøksadresse: Nordåsen 16, 6823 Sandane


«Kva kostar det?

  • Born 0-16 og yrkesskada har rett til gratis fysioterapi
  • Alle andre over 16 år med/utan diagnose, betalar eigenandel etter fastsett takstplakat opp til eigenandelstak 2 - som pr. 01.01.2020 er på 2176 kr»