Kontakt Fysioterapi

Servicetorget

Telefon: 57 88 38 00


Einingsleiar for Friskliv, fysio- og ergoterapi

Telefon: 958 28 896.

Besøksadresse

Grandane senter, 2. etasje
Gloppen omsorgssenter

Postadresse

Grandavegen 9
6823 Sandane