Habilitering og rehabilitering

Dette er oppfølging frå fleire fagrupper samtidig for personar med samansette problemstillingar.

  • Individuell oppfylging (Vurdering av funksjon, behandling, tilrettlegging og rettleiing, evaluering)
  • Tverrfagleg samarbeid med andre aktuelle instansar, utarbeiding av individuelle planar og er koordinator i samansette saker.
  • Rettleiing av anna personell