Timeplan for trimgrupper

Oversikta gjeld fom hausten 2018 (timane følgjer skuleruta)

Fleire av Sterk og Stødig - timane er arrangert av lokale idrettslag, sjå under arrangør på den enkelte time.

Timeplan
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag


 

Kl 11-14
Tysdagstur

for dei som vil ha nokon å gå saman med.
Oppmøte: Aktivitetssenteret
Åsavegen 133B
Arr: PH
Leiar: Anna Karin

Kl 08-09
Spinning for alle

STIL-stova
Arr: FLS
Leiar: Jannike
             

Kl 14-15
Styrke sirkel

Treningsrom i Trivselshagen
bad&idrett
Arr: FLS
Leiar: Guro

Kl 10-11
Sterk og stødig

Kantina på omsorgssenteret
Arr: FLS
Leiar: Guro

 

Kl 14-15 Utetrening
Oppmøte i enden av
parkeringsplasssen til
Trivselsskogen
Arr:FLS
Leiar: Jannike

Kl 14-15.30
Basseng-trening

Trivselsbadet
Arr: FLS
Leiar: Jannike

Kl 14-15.15
Basseng-trening

Trivselsbadet
Arr: FLS
Leiar: Guro

 

Kl 13.50-15
Basseng-trening

Trivselsbadet
Arr: FLS
Leiar: Guro

 

Kl 14.30-15.30
Sterk og Stødig

Felleshuset
Arr: OT
     
         

 

Arrangørar:

FLS = Frisklivsentralen
PH = Psykisk helse
FLS/Breim = BBIL (Breimsbygda idrettslag), Frivilligsentralen og Frisklivsentralen,
FLS/Rygg = Brodd IL, Frivilligsentralen og Frisklivsentralen
FLS/Nordstr = Fjellhug Vereide IL, Frivilligsentralen og Frisklivsentralen
BBIL = Breimsbygda idrettslag
OT = Onsdagstrimmen

Leiarar

Jannike - 99157962
Guro - 47452618
Anna Karin - 90193334 (Psykisk helse)