Sterk og stødig

Gruppetreningar med fokus på fallførebygging. Treningane er opne, og ein treng ikkje melde seg på. Ein må kunne gå utan hjelpemiddel.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på tlf 95 82 88 96 (fysioterapeut)

Vi har sterk og stødig grupper på følgjande plassar:

  • Nordstranda skule: Torsdagar kl 16.30-18, Arr: Fjellhug Vereide /FLS/ Frivillegsentralen
  • Runnevang, Rygg: Mandagar kl 17-18.30, Arr: Brodd IL / FLS / Frivillegsentralen
  • Breim skule, Byrkjelo: Mandagar kl 15-16 og frå kl 16-17.  Arr BBIL / FLS / Frivillegsentralen 
  • Kantina på omsorgsenteret: Fredagar frå kl 10-11, Arr: FLS
  • Felleshuset tirsdagar kl.14.30–15.30