Saman i kvardagen

Saman i kvardagen er eit tilbod om gruppetrening og sosiale/faglege samankomstar for dei med langvarige sjukdomar.

Gruppetreninga foregår i det varme bassenget ein gong i veka, onsdagar frå kl 14.00- 15.00. Ein må kjøpe eige band for å delta her. Alle kan i tillegg vere med på dei andre treningane i frisklivsentralen.

Frisklivsentralen arrangerer 2 sosiale/faglege samankomstar per år saman med ulike brukarorganisasjonar.

Klikk for stort bilete Edvin-Andre Hugvik