Aktiv ung

Aktiv ung er ei aktivitetsgruppe for barn og unge som ynskjer å vere meir i fysisk aktivitet, men som kanskje ikkje finn seg til rette i organisert idrett.

På aktiv ung- treningane legg vi opp til å prøve ut mange ulike aktivitetar.  Fokus er å ha det kjekt i lag. Treningane foregår i Trivselshagen.

Fysioterapeut i kommunehelsetenesta leiar gruppa. 

Vi trenar kvar måndag frå kl 14.30 - 15.30

Døme på aktivitetar: turnhall, basseng, klatring, spinning, salaktivitetar.

For meir informasjon, ta kontakt på telefon: 95 84 39 40 (Fysioterapeut).