Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er eit lavterskeltilbod som er ope for alle! Samtidig har vi også individuelle tilbod som er tilpassa den enkelte.

Frisklivssentralen er ein arena for alle som ynskjer ei livsstilsendring. Her møter du rettleiarar som kan gje deg råd og legge til rette for aktuelle aktivitetar.

Ønskjer du til dømes endring og oppfølging med tanke på kosthald, fysisk aktivitet eller tobakk, er du velkomen innom til ein prat. Ein kan tilvisast frå til dømes lege, NAV eller fysioterapeut, men òg kome på eige initiativ. Ein treng ikkje vere sjuk eller ha ei diagnose for å nytte seg av tilbod frå Frisklivssentralen

Tilbod

Helsesamtale

Kom i gang

Aktiv ung 

Sterk og Stødig 

Saman i kvardagen (basseng) 

Førebyggande heimebesøk 

Lærings og meistringstilbod

Bra matkurs 

Diabetes kurs 

Aktiv A, kne/hofteartrose 

Aktiv A, handartrose 

Saman i kvardagen- sosial møteplass