Kontakt Ergoterapi

Servicetorget

Telefon: 57 88 38 00

Einingsleiar for Friskliv, fysio- og ergoterapi

Telefon: 958 28 896.

Besøksadresse

Grandane senter, 2. etasje

Postadresse

Grandavegen 9
6823 Sandane