VIktige aktørar innan smittevern i Gloppen kommune

Lokal legevakt  116 117 / 57865700

Smittevernlege, Bjørn Roth-Andenæs  954 93 841

Kommuneoverlege, Benny Hansen 483 62 622

Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Medisinsk nødhjelp 113

Sentralbord 57 83 90 00

Avdeling for mikrobiologi 57 83 93 47

Tuberkulosekoordinator, Jofrid Aardalsbakke Djupvik 41 53 05 21


Nordfjord Sjukehus 57864000


Haukeland sjukehus 55 97 50 00

Seksjon for smittevern 55 97 50 00

Fylkeslegen Sogn og Fjordane 57 64 30 00

Folkehelseinstiuttet 21 07 70 00 

Smittevernvakt 21 07 63 48

Mikrobiologisk beredskapsvakt 95 21 49 93

Mattilsynet si beredskapsvakt 22 40 00 00