Gloppenmodellen

Vi er opptatt av arbeidsmarknaden og jobbar aktivt inn mot næringslivet og leiarane. Vi bur i ei lita kommune og kjenner arbeidsmarknaden godt både gjennom eige marknadsarbeid og dei andre i kontoret sitt arbeid. Vi kjenner behovet i dag og framover. Dette gjer at vi kan matche ynskje frå flyktningane med behovet i arbeidsmarknaden, og dette er bakgrunnen til at Gloppenmodellen kom i stand.

Gloppenmodellen er ein måte å gjennomføre vidaregåande skule på som vi meinar fungerer svært godt. Det er kombinasjon av skule og praksis, og opplæringsmodellen byggjer på 3 dagar praksis + 2 dagar teori gjennom heile skuleløpet.

Vi starta med helsefag utdanning, og alle i 1.kullet har no fått både fagbrev og jobb.

Vi har starta opp tannhelsesekretær som bygger på same modellen, og vi jobbar no for å få i gang enda ei utdanning bygd på same modell, men denne gongen i samarbeid med privat næringsliv.

Meir om Gloppenmodellen Helsefag

 

Kunnskaps- og intereringsministeren meinar fleire bør gjere som Gloppen, og at Gloppenmodellen bør vere sentral når Regjeringa i løpet av 2018 skal kome med ein ny strategi for integrering.