Laurdag 21.september var det bygdedag i Breim. Heile dagen var fylt av aktivitetar frå ulike lag og organisasjonar.  Det var open gard på fjordhestgarden og open brannstasjon var flytta til same arena. Laurdag kved kl 19.30 var det skipa til bygdefest i Breimshallen. I Breim bur det folk frå 25 nasjonar. Det var pynta med flagg frå dei ulike nasjonane og vi som gjestar kosa oss på eit godt gjennomført arrangement. 

Flyktningtenesta tok initiativ til eit samarbeid med Gloppen opplæringssenter for å styrke, og ha eit ekstra fokus på dei som ynskjer eit arbeidsretta løp. 

Vi har over tid sett at det er utfordrande for ein del å lære norsk kun gjennom tavleundervisning, og forsking på feltet syner og at dette fungerer dårleg for mange.

Kunnskapsministeren og IMDi var på besøk i Gloppen 12. juni 2018. Det er bra og veldig gledeleg at statsråden kjem til oss for å sjå Gloppemodellen i praksis. Viktig også at departementet får sjå og høyre at dette ikkje skjer av seg sjølv. Tett samarbeid og korte avstandar mellom kommunen, fylkeskommunen og NAV er heilt avgjerande. Vi skal også framover arbeide godt i lag for å skape ein god kvardag for dei som hit til Gloppen!
 

Det fyrste kullet med helsefagarbeidarar etter Gloppe-modellen på Firda vidaregåande skule er no ferdig utdanna. Alle ni har bestått fagprøve og har fått seg jobb. Absolutt noko å feire!
Gloppe-modellen har fått mykje merksemd landet rundt og - og endå litt lengre enn det!