Svangerskapsomsorg

Det er for tida ikkje jordmortenester på helsestasjonen på Sandane. 

Treng du jordmor?

Ta kontakt med God Start på sjukehuset på Eid - tlf. 57 86 42 00.

Eller snakk med fastlegen din.

Vi tilbyr jordmortenester ved helsestasjonen på Sandane kvar onsdag og torsdag.

Dei gravide som ynskjer time med jordmor kan ta kontakt med jordmor på tlf. 97 99 11 08 onsdag og torsdag. Du kan også ringe leiande helsesjukepleiar på tlf. 97 99 10 76.

Gloppen kommune samarbeider med God Start på sjukehuset på Eid - du kan også ringe dei på tlf. 57 86 42 00. Her treff du jordmødre som kan svare på spørsmål.

Eller ring servicetorget på heradshuset på
57 88 38 00 så set vi deg over til helsestasjonen.