Jordmortenester

Vi tilbyr jordmortenester ved helsestasjonen på Sandane kvar torsdag og ca. annankvar fredag (fredag i partalsveker).

Dei gravide som ynskjer time med jordmor kan ta kontakt med
helsestasjonen på tlf 97991108. Eller ring servicetorget på heradshuset på
57 88 38 00 så set vi deg over til helsestasjonen.