Støttekontakt - tilrettelagd fritid

Klikk for stort bilete Helsedirektoratet Støttekontakt er etter pasient og brukarrettslova § 2-1a, eit tiltak for personar og familiar som har behov for dette på grunn av ulike funksjonsnedsetjingar, alder eller sosiale problem.

Føremålet er å bryte sosial isolasjon og bidra til ei meiningsfull fritid.

Støttekontakten tilbyr m.a. sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal vere basert på brukaren sine ønske, behov og føresetnader.  

Tenesta er gratis. 

Søknadskjema for støttekontakt finn du her

Kontaktinformasjon:
Gro Vereide jobber med støttekontakt-tenesta tysdag, onsdag og torsdag.
Postadresse: Grandavegen 9, 6823 Sandane
Besøksadresse: Grandane (helsesenteret, 2 etg)

Telefon 95251465 / e-post: gro.vereide@gloppen.kommune.noLes meir om støttekontaktordninga her

Her kan du hente timeliste for støttekontakter

Informasjon til deg som ønskjer å jobbe som støttekontakt

Fritid med mening - støttekontaktside