Støttekontakt - tilrettelagd fritid

Støttekontakt er etter pasient og brukarrettslova § 2-1a, eit tiltak for personar og familiar som har behov for dette på grunn av ulike funksjonsnedsetjingar, alder eller sosiale problem.

Føremålet er å bryte sosial isolasjon og bidra til ei meiningsfull fritid.

Støttekontakta skal tilby m.a. sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal vere basert på brukaren sine ønske, behov og føresetnader.  Tenesta er gratis. 

Søknadskjema 

Søknadskjema for å få støttekontakt finn du her 

Kontaktinformasjon

Støttekontakt-telefonen i Gloppen: 99 09 94 95

Vil du vite meir? 


Her kan du hente timeliste for støttekontakter

Informasjon til deg som ønskjer å jobbe som støttekontakt

Vil du jobbe som støttekontakt - registrer deg her

 

 

Helsedirektoratet