Stafettlogg

Stafettlogg er eit digitalt samhandlingsverktøy med mål å lette kommunikasjonen mellom føresette og tenestene.

Gloppen kommune har valt å avvente innføring av digital stafettlogg

Vi nyttar inntil vidare «mal for samarbeidsmøte» som dokumentasjon av samhandlinga, alternativt kan ein teste ut den litt enklare varianten vi har kalla Stafettlogg i papirformat. Begge desse finn du også i verktøykassa vår.