Vedtaksnemnda

Vedtaksnemda gjer vedtak om tildeling av helse og omsorgstenester, t.d. støttekontakt, avlastning, omsorgsløn, heimetenester osv.) Dei har møte vekentleg.

Leiar er Iren Utheim, einingsleiar på omsorgsenteret.

Fleire leiarar frå ulike einigar i helse og omsorg deltek i vedtaksnemda.

Kvar sak er på førehand utgreia av sakshansamarar etter søknad på ulike skjema.

Sjå tiltaksoversikta (link)