Beredskapsteam mot mobbing

Dette er eit team som skal trø til i samband med at barn, føresette eller skule ikkje lukkast med å løyse mobbesaker.

Leiar for teamet er barnevernsleiar. Saker kan meldast frå eleven sjølv, føresette eller skulen.

Leiar orienterer om vidare saksgang.

Sjå Prosedyre for saker melde til beredskapsteam mot mobbing (lenke)