Opningstider - barnevernstenesta

Barnevernstenesta har same arbeidstid som kommuneadministrasjonen, men opningstida for publikum er kortare: kl 09:00 - 15:00, måndag til fredag heile året.

Barnevernstenesta har kontor i felleskap med PP-tenesta og helsestasjonen på Grandane. Besøksadressa er Grandavegen 12, med same inngang som legekontoret.

Publisert av Jan Kåre Fure. Ansvarleg Intraadministrator. Sist endra 18.07.2013