Felles akuttberedskap i barnevernet for kommunane Eid, Gloppen og Stryn

Frå 3. april 2017 har kommuane inngått avtale om felles akuttberedskap i barnevernet utanom ordinær kontortid

Kontakttelefon: 459 76 206

Akuttberedskapen er ei beredskapsvakt som kan kontaktast i situasjonar der meldar meinar det er grunnlag for strakstiltak frå barnevernstenesta. Beredkapsvakta har fullmakt til å kalle ut andre tilsette. 

Beredskapsvakta kan ikkje handsame hendingar som gjeld for andre enn dei tre samarbeidande kommunane. 

Klikk for stort bilete Eid kommune