Registrering av ledig husvære

Dersom du har eit ledig husvære som kan egne seg for utleige til flyktningar set vi pris på om du kan registrere dette her.

Registrering er heilt uforpliktande. 

Registrer ditt husvære her

Gå til registreringingsskjema  (Sikker innlogging med ID-porten)

Kontaktperson Gloppen kommune

Bustadkonsulent Steinar Kandal

Mobilnummer 40 43 06 04

E-post: steinar.kandal@gloppen.kommune.no