Private tomter

Ledige tomter i private bustadfelt:

 • Bjørnarheim bustadfelt, Byrkjelo
 • Leitingshaugen bustadfelt, Gimmestad
 • Rygg lagune
 • Arnestad byggefelt
 • Straumsholmen, Hyen
 • Fitje bustadfelt
 • Apalset bustadfelt
 • Vereide bustadfelt
 • Høgenausen bustadfelt
 • Eikenes bustadfelt, Hestenesøyra
 • Andenes bustadfelt, 3 tomter
 • Hovden (3 private tomter)
 • Vereide bustadfelt


Dette er ikkje ei komplett opplisting over private tomter og byggeprosjekt.

Når det gjeld ledige bustader og bustader for sal, har kommunen dessverre liten oversikt. Private hus til utleige og sal blir som regel lyst ut i Firda Tidend. Desse eigedomsmeklarane er dei mest aktuelle i Gloppen:
Gloppen Eigedomsmekling
Sparebanken Sogn og Fjordane

Du kan også leite etter hus til sals i Gloppen på finn.no