Valborgkleiva

Beate Kornberg   

På Sandane er det ledige kommunale tomter i Valborgkleiva bustadfelt. Feltet ligg ved Kleivedammen, aust for E39, med fint utsyn over Sandane, Gloppefjorden og Sørstrandsfjella, og kort avstand til flott turterreng. Gangavstand til skule litt over ein kilometer, og til Sandane sentrum om lag 1.5 kilometer. 

2. byggetrinn i Valborgkleiva bustadfelt (område C) omfattar i alt 20 tomter, Infrastruktur (veg, vatn, avløp og gatelys) vart klargjort i desember 2017, og det vil også seie at tomtene er byggeklare. 

I tillegg vil kommunen i nær framtid også klargjere tomtene i område B.

 

Desse tomtene er ledige, prisjustert i 2022:

B2 676 650,-
C14 722 122,-
C16 661 020,-

 

Det kan ligge att reservasjonar på nokre av desse tomtene, som vil bli endeleg avklara ved behov.

I tillegg til sjølve tomteprisen, kjem desse gebyra:

- tilkoplingsgebyr for vatn
- tilboblingsgebyr for avløp
- oppmåling
- tinglysing av målebrev
Desse prisane vert justert årleg, sjå oppdaterte prisar her

For kommunale tomter i Gloppen er avgiftsgrunnlaget ved utskriving av skøyte identisk med salsprisen, fordi tomtene blir selt til kostpris. Når skøytet skal tinglysast av Statens kartverk må du betale 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget pluss kr 585,- i tinglysingsgebyr for papirbasert innsending og kr 540,- for elektronisk innsending.

Interessert? Ta kontakt med næringssjefen - telefon 480 40 825.