Reed Bustadfelt - Hetlebakkane

Bustadfelt på Reed - Klikk for stort bileteDenne utsikta kan du få frå huset ditt i Hetlebakkane Kari Jordanger Reed bustadfelt ligg i Heltebakkane like ovanfor Reed sentrum.

Bustadfeltet ligg i sørhelling med gode soltilhøve heile året, og med flott utsikt over delar av Breimsbygda, Breimsvatnet og fjella rundt. 

Sjå film frå området!

Bustadfeltet har 17 einebustadtomter som varierer i storleik frå knapt 700 m2 til i overkant av 900 m2. Her er også eit område på 2700 m2 avsett til konsentrert utbygging.  


I tillegg til sjølve tomteprisen nedanfor, kjem desse gebyra:

- tilkoplingsgebyr for vatn
- tilboblingsgebyr for avløp
- oppmåling
- tinglysing av målebrev
Desse prisane vert justert årleg, sjå oppdaterte prisar her

Desse tomtane er ledige, prisjustert i 2022: 

 
nr 2 790 m2 654 214,-,-
nr 3 740 m2 630 849,-
nr 6 670 m2 607 484,-
nr 7 730 m2 619 166,-
nr 9 850 m2 747 673,- 
nr 12 820 m2 689 261,-
nr 13 690 m2 642 531,-
nr 15 830 m2 712 625,-
nr 16 900 m2 724 308,-

 

Ved utskriving av skøyte på tomta, utgjer avgiftsgrunnlaget grunnprisen på tomta i tillegg til utgifter til veg, vatn og kloakk (jmf. Rundskriv nr. 12/2015 S frå Toll og Avgiftsdirektoratet).

For kommunale tomter i Gloppen er avgiftsgrunnlaget identisk med salsprisen fordi tomtene blir selt utan forteneste. Når skøytet skal tinglysast av Statens kartverk må du betale 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget pluss kr 585,- i tinglysingsgebyr for papirbasert innsending og kr 540,- for elektronisk innsending.

 

Intressert? Ta kontakt med næringssjefen - telefon 480 40 825.

Hetlebakkane_Bustadfelt