Reed Bustadfelt - Hetlebakkane

Bustadfelt på Reed - Klikk for stort bileteDenne utsikta kan du få frå huset ditt i Hetlebakkane Kari Jordanger Reed bustadfelt ligg i Heltebakkane like ovanfor Reed sentrum.

Bustadfeltet ligg i sørhelling med gode soltilhøve heile året, og med flott utsikt over delar av Breimsbygda, Breimsvatnet og fjella rundt. 

Sjå film frå området!

Bustadfeltet har 17 einebustadtomter som varierer i storleik frå knapt 700 m2 til i overkant av 900 m2. Her er også eit område på 2700 m2 avsett til konsentrert utbygging.  


I tillegg til sjølve tomteprisen nedanfor, kjem desse gebyra:

- tilkoplingsgebyr for vatn
- tilboblingsgebyr for avløp
- oppmåling
- tinglysing av målebrev
Desse prisane vert justert årleg, sjå oppdaterte prisar her

Desse tomtane er ledige, prisjustert i 2019: 

 
nr 1 840 m2 576.762,-  
nr 2 790 m2 609.409,-  
nr 3 740 m2 587.645,-  
nr 5 850 m2 620.292,-  
nr 6 670 m2 565.880,-  
nr 7 730 m2 576.762,-  
nr 9 850 m2 696.468,-   
nr 12 820 m2 642.056,-  
nr 13 690 m2 598.527,-  
nr 15 830 m2 663.821,-  
nr 16 900 m2 674.703,-  

 

Ved utskriving av skøyte på tomta, utgjer avgiftsgrunnlaget grunnprisen på tomta i tillegg til utgifter til veg, vatn og kloakk (jmf. Rundskriv nr. 12/2015 S frå Toll og Avgiftsdirektoratet).

For kommunale tomter i Gloppen er avgiftsgrunnlaget identisk med salsprisen fordi tomtene blir selt utan forteneste. Når skøytet skal tinglysast av Statens kartverk må du betale 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget pluss kr 525,- i tinglysingsgebyr.

 

Intressert? Ta kontakt med næringssjefen - telefon 480 40 825.

Klikk for stort bilete