Eigedomsskatten for 2019

Skattelistene for utskriven eigedomsskatt i 2019

 

Fakturering

Eigedomsskatt vert fakturert fire gongar i året ilag med andre kommunale avgifter.
Det er gjort unntak for eigedomsskatt under kr 1000,- som vert fakturert i siste termin, med betaling i november

Har du spørsmål?

Kontakt Gloppen kommune v/ kontaktperson: Bernt Reed, tlf 979 91 052