Bustad til leige

Gloppen kommune har bustadar for utleige. For å kunne leige ein kommunal tilrettelagt bustad i Gloppen må du vere i målgruppa.

Sjå retningslinjer for tildeling av kommunal bustad

Søkje?

Dersom du ynskjer å søke om kommunal bustad må du søkje

Gå til søknadskjema

Ikkje i målgruppa?

Det er fleire private som leiger ut bustadar i Gloppen. Desse aktørane annonserer vanlegvis ledige bustadar på Finn.no, eller på sosiale medier som Kjøp og sal sider på Facebook