Viktig melding

Ledig stilling: Helse- og omsorgssjef

Stillinga som helse- og omsorgssjef i Gloppen kommune er ledig med tiltreding så snart som råd.

Dette er ei spennande og utfordrande leiarstilling! Sjå heile utlysinga og søk på stillinga her. Søknadsfrist er 18. mars 2018.

Aktuelt

 • 16.03.2018

  God helg - sjå kva som skjer!

  Laurdag er det open dag på Nordfjord folkehøgskule med aktivitetar, kafé og meir. Seinare på kveld laurdagen vert det Stand up show i kultursalen...
 • 06.03.2018

  Kulturmidlar og festivalstøtte 2018

  MULTEK-utvalet i Gloppen har også i år sett av tilskotsmidlar til: Drift av lag og organisasjonar og som driv med allment kulturarbeid Drift og...
 • 16.03.2018

  Møtebok frå MULTEK-utvalet 15. mars

  Den førebelse møteboka frå MULTEK-utvalet sitt møte den 15. mars i år er no lagt ut.Sjå møteboka! (PDF, 747 kB)Namnet på Årets gloppar 2017 - i sak...
 • 15.03.2018

  Møte i formannskapet 21. mars

  Formannskapet har møte på Søreide onsdag 21. mars i år kl 09:00.Sjå saklista til møtet! (PDF, 659 kB)I tillegg kjem sak 32/18 som gjeld sal av ein...
 • 14.03.2018

  Flott ferjedåp på Kattahamrane

  Det var ein flott og vellukka seremoni på Kattahamrane i går - den 13. mars - då "Gloppefjord" og "Eidsfjord" vart døypte. Mykje folk var møtte...

Kva skjer i Gloppen?