Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 overtek kommunane anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. 

I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde, og slik er det også i Gloppen.

hjarte - Klikk for stort bilete

Har de bestemt dykk for ekteskap, kan de fylle ut skjemaet for vigsel, og sende inn til Servicetorget i Gloppen kommune. Skjemaet er elektronisk, og de loggar inn ved bruk av ID-porten. Her må de oppgje namn på brudeparet, e-postadresse, telefonnummer, ynskt lokalisering, dato og tid. Kommuna vil ta stilling til høvet for gjennomføring av vigsel  slik som brudeparet ynskjer.  Det skal også leggast ved kopi av prøvingsattest når ein sender inn skjemaet.

Lenke til skjema finn du her

Prøvingsattest

Før de kan gifte dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, brudeparet må legge inn:

  • Eigenerklæring
  • Forlovarerklæring
  • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
  • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Skatteetaten skriv deretter ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. 

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å gjennomføre vigsel. 

Kvar kan vigselen finne stad?

Gloppen kommune tilbyr kommunestyresalen i heradshuset (frå september 2018) som lokale. Om det er ynskjeleg å ha vigselen ein annan stad vil vi vere fleksible og prøve å imøtekomme ynskja til brudeparet. Brudeparet må komme med sine ynskjer når dei bestiller vigsel, så må den som skal vigsle vurdere om det let seg gjere. 

Vitne

Det må vere to vinter tilstades under vigselen. Dette kan vere forlovarane eller to andre myndige personar.

Kontakt

Det er Servicetorget i Gloppen kommune som administrerar borgarleg vigsel i Gloppen. 

Lenkjer til meir informasjon

Retingslinjer for Gloppen kommune, Ekteskapslova, jf. Lov om endringar i ekteskapslova , Skatteetaten - Ekteskap i Norge