Borgarleg vigsel

Kommunane har anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. 

I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde, og slik er det også i Gloppen.

hjarte - Klikk for stort bilete

Før de gifter dykk

Før de kan gifte dykk må de ha ein prøvingsattest. Kontakt skatteetaten for å få slik attest. Den raskaste måten er å søkje om prøvingsattest elektronisk dersom begge har norsk personnummer.  Når dette er gjort får de tilsendt ein prøvingsattest frå Skatteetaten som er grunnlaget for at kommunen kan gjennomføre vigsel. Ver ute i god tid, men likevel ikkje meir enn 4 månadar før bryllaupet.

Søk om tid og stad for vigsel

Bruk skjemaet for borgarleg vigsel, og send inn til Servicetorget i Gloppen kommune. Skjemaet er elektronisk, og de loggar inn ved bruk av ID-porten. Kommunen vil ta stilling til høvet for gjennomføring av vigsel slik som brudeparet ynskjer.  Lenke til skjema finn du her

Kvar og når tid kan vigselen finne stad?

Gloppen kommune nyttar kommunestyresalen i heradshuset som vigselslokale. I hovudsak ynskjer vi å gjennomføre vigsel på fredagar i kontortida.
I perioden mellom mai-august 2019 har vi opna opp for laurdagsvigsel desse datoane:  

11. mai
25. mai
15. juni
29. juni
13. juli
27. juli
10. august
24. august

Brudeparet kan sjølvsagt komme med sine ynskjer knytt til dato, stad og tid når dei bestiller vigsel. Vi vil prøve å vere fleksible og gjere det vi kan for å imøtekomme ynskja til brudeparet. Fortel oss kva de ynskjer når de søkjer om tid og stad, så vurderer vi den enkelte førespurnad.  Ekteparet må sjølv dekke kostnadane med leige av andre lokale. 

Vitne

Det må vere to vitner tilstades under vigselen. Dette kan vere forlovarane eller to andre myndige personar.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å gjennomføre vigsel. 

Kontakt

Det er Servicetorget i Gloppen kommune som administrerar borgarleg vigsel i Gloppen. 
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Lenkjer til meir informasjon

Retingslinjer for Gloppen kommune, Ekteskapslova, jf. Lov om endringar i ekteskapslova , Skatteetaten - Ekteskap i Norge