Borgarleg vigsel

Kommunane har anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. 

I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde.
I Gloppen har også kommunedirektøren fått tildelt vigselsmynde. 

Før de kan gifte dykk

Før de kan gifte dykk må de ha ein prøvingsattest. Dette er ein attest som viser at de fyller vilkåra for å inngå ekteskap. 

For å få ein slik attest må de søkje om dette til Skatteetaten. Den raskaste og beste måten å søkje på er elektronisk (begge må ha norsk personnummer). NB! ved utfylling av skjema får de spørsmål om vigselsdato, fyll inn det de planlegger.  Attesten er gyldig i 4 mnd, og vigsel må foregå innanfor gyldighetsdato, så de har litt "slingringsmonn".  

Skatteetaten vurderer vilkåra, og de får tilsendt ein prøvingsattest som er grunnlaget for at kommunen kan gjennomføre vigsel. 

Ver ute i god tid, men likevel ikkje meir enn 4 månadar før bryllaupet.

Gå til Skatteetaten - søk om prøvingsattest

Kvar og når tid kan vigselen finne stad?

Gloppen kommune nyttar kommunestyresalen i heradshuset som vigselslokale. I hovudsak ynskjer vi å gjennomføre vigsel på fredagar i kontortida.

Utover dette kan brudeparet kan sjølvsagt komme med sine ynskjer knytt til dato, stad og tid når dei bestiller vigsel. Fortel oss kva de ynskjer når de søkjer så vurderer vi den enkelte førespurnad.  Vi prøvar å vere fleksible og gjere det vi kan for å imøtekomme ynskja til brudeparet, men vi må likevel vurdere dette frå søknad til søknad.  Ekteparet må sjølv dekke kostnadane med leige av andre lokale. 

Søk om tid og stad for vigsel

For å reservere tid og stad for vigsel må de søkje om dette. Bruk skjemaet for borgarleg vigsel i Gloppen. Skjemaet er elektronisk, og de loggar inn ved bruk av ID-porten.  Kommunen vil ta stilling til høvet for gjennomføring av vigsel slik som brudeparet ynskjer.  

Sist i skjemaet spør vi etter gyldig prøvingsattest, så ha gjerne denne klar når de fyller ut skjemaet, og legg den ved som vedlegg. 

Gå til søknadskjema for tid og stad

Har de ikkje motteke prøvingsattest - kan de likevel søke om vigselsdato - då må de ettersende prøvingsattesten når den er klar

Vitne

Det vere to vitner tilstades under vigselen. Dette kan vere forlovarane eller to andre myndige personar.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å gjennomføre vigsel. 

Kontakt

Det er Servicetorget i Gloppen kommune som administerer borgarleg vigsel i Gloppen, og som også har rolla som vigselsvert.  
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Lenkjer til meir informasjon

Retingslinjer for Gloppen kommune
Ekteskapslova, jf. Lov om endringar i ekteskapslova ,
Skatteetaten - Ekteskap i Norge

hjarte - Klikk for stort biletehjarte Siv K Haugen