Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 overtek kommunane anvaret for borgarleg vigsel i Norge. Tidlegare var det tingrettane som hadde dette ansvaret. 

I ekteskapslova går det fram at det er ordførar og varaordførar som har vigselsmynde, og slik vil det også vere i Gloppen.

hjarte - Klikk for stort bilete

På grunn av lovendringa er vi no i gang med å førebu tilrettelegginga for borgarleg vigsel for par som ynskjer å gifte seg, og vi kjem snart med fyldigare informasjon her.  

Brudefolk som har spørsmål må sjølvsagt berre ta kontakt allereie no! 

Har de bestemt dykk for ekteskap, kan de fylle ut skjemaet for vigsel, og sende inn til Servicetorget i Gloppen kommune. Skjemaet er elektronisk, og de loggar inn ved bruk av ID-porten. Her må de oppgje namn på brudeparet, e-postadresse, telefonnummer, ynskt lokalisering, dato og tid. Kommuna vil ta stilling til høvet for gjennomføring av vigsel  slik som brudeparet ynskjer.  Det skal også leggast ved kopi av prøvingsattest når ein sender inn skjemaet.

Lenke til skjema finn du her

Prøvingsattest

Før de kan gifte dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, brudeparet må legge inn

  • Eigenerklæring
  • Forlovarerklæring
  • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
  • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Skatteetaten skriv deretter ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. 

Kontakt

Det er Servicetorget i Gloppen kommune som administrerar borgarleg vigsel i Gloppen. 

Lenkjer til meir informasjon

Ekteskapslova, jf. Lov om endringar i ekteskapslova , Skatteetaten - Ekteskap i Norge