Rettleiing om vaksenopplæring

Fylkeskommunal servicetelefon for vaksne over 25 år som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.

Vidaregåande utdanning for vaksne

Vestland fylke gjev tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Meir informasjon om tilbodet finn du på sida til Vestland fylkeskommune.