Rettleiing om vaksenopplæring

Fylkeskommunal servicetelefon for vaksne over 25 år som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.

På servicetelefonen får du svar på spørsmål og rettleiing vidare om 

•vidaregåande opplæring for vaksne
•praksiskandidatordninga
•fagbrev for vaksne
•karriererespørsmål
•godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning
•realkompetansevurdering

Telefonnummer: 404 30 100

Opningstider: måndag–torsdag kl. 12.00–14.00

Dersom du ynskjer kontakt utanom opningstidene, skriv ein e-post til vaksen@sfj.no.

Klikk for stort bilete