Kommunikasjon mellom heim, barnehage og skule

Gloppen nyttar ei digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette.

Vigilo er ei løysing som opnar for digital tovegskommunikasjon anten du brukar mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Logg inn i Vigilo