Kommunikasjon mellom heim, barnehage og skule

I 2020 innfører Gloppen ei digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette.

Vigilo er ei løysing som opnar for digital tovegskommunikasjon anten du brukar mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.