Helsestasjonen i Gloppen

Helsestasjonen skal drive forebyggande helsearbeid, og informasjon om svangerskap, fødsel og barn opp til skulealder. Dette er eit frivillig og gratis tilbod til barnefamiliar. Helsestasjonen er bemanna av helsesøstre, og ein dag i veka er det også lege ved helsestasjonen.

Her får du tilbod om

Helsestasjonen held til i nye lokale på Grandane, same inngang som legekontoret, men helsestasjonen finn du i 2. etg, samlokalisert med PPT og barnevern. Leiande helsesøster er Gerd Heimsæter Aa. 

Her kan du kontakte oss direkte, sjå kontaktinfo i lista under bildet.

Helsestasjonen
Helsesjukepleiar Telefon
Gerd Heimsæter Aa 979 91 076
Henny K. Børset 979 91 075
Britt Elin Fjellestad 979 91 074
Margot Gimmestad 979 91 077
Gunnhild Helle 404 33 961
Else Marie Vollstad Aske 917 69 146
Servicetorget, Heradshuset 57 88 38 00