Helsestasjon for ungdom

Dette tilbodet er eit supplement til skulehelsetenesta. Her kan ungdom i alderen 13 til 20 år kome for å få hjelp med spørsmål om helse og trivsel.
 

Stad og tid
Gloppen helsestasjon (2. etg. helsesenteret på Grandane) - her kan du treffe lege og helsjukepleiar
Kvar måndag bortsett frå skuleferiar. Frå kl 13.00, vi stenger kl 15.45 (15.00 sommartid)
Det er ikkje krav om timeavtale og tilbodet er gratis. 

Telefon
979 91 077

Helsestasjonen for ungdom:
- er gratis
- er til både gutar og jenter
- har ingen timebestilling
- har taushetsplikt.

Har du problem som helsestasjonen ikkje kan hjelpe deg med der og då, vil vi hjelpe deg vidare i systemet.

Velkomen til helsestasjon for ungdom!