Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Sogn og Fjordane eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

Mobbeombodet i Sogn og Fjordane heiter Aina Drage. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.

Mobbeombodet har teieplikt.

Klikk for stort bilete


Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 91 87 90 92 eller på e-post Aina.Drage@sfj.no

Du kan også følgje ombodet på Facebook 

Kva kan mobbeombodet hjelpe med? finn ut meir her