Handlingsplan mot mobbing for barnehagar

i 2016 vart det utarbeidd ein plan mot mobbing for å sikre at alle barnehagar, både kommunale og private skal arbeide likt med dette problemområdet dersom det skulle verte avdekt mobbing i barnehagane.

Planen vart utarbeidd av styrarane i kommunale og private barnehagar i Gloppen og alle barnehagane slutta seg til planen. Den har ikkje vore ute på høyring, men dette er ikkje ein plan som krev høyring. Det er meir ei skildring av arbeidsmåtar som skal nyttast når spesielle situasjonar oppstår. 

Sjå handlingsplan mot mobbing for barnehagar i Gloppen (PDF, 1020 kB)