Vakttelefonar

Lege - vakttelefon utanom opningstid: 116 117 eller 57 86 57 00
Lege - i kontortida: 57 88 44 40
Teknisk vakttelefon - brann, vatn, veg og avløp: 913 85 222
Barnevern vakttelefon utanom opningstid: 459 76 206 (felles for Gloppen, Eid og Stryn)


Heimetenestene:
 

  • Hyen: 950 76 501 (dag og natt)
  • Breim: 909 72 520 (mellom kl 08-22) 900 14 411 (natt kl 22-08)
  • Sandane: 992 60 313 (mellom 08-22) 900 14 411 (dag og natt)

    Gloppen omsorgssenter, institusjon: 57 86 79 60