Arbeidsgjevarstrategi

Kommunestyret vedtok 20. juni 2018 ein overordna arbeidsgjevarstrategi for Gloppen kommune, og i tillegg to underdokument; lønnspolitikk og livsfasepolitikk.
 Frå same tidspunkt utgår "Lønnspolitisk plan for Gloppen kommune" og "Kompetanse- og rektrutteringsplan for Gloppen kommune"

Sjå dokumenta her