Teknisk sjef

Klikk for stort bilete

Kjell Petter Solhaug 

Telefon: 99 51 72 95
E-post til teknisk sjef

Ansvarsområde: 

  • Arealplan
  • Byggesak
  • Brann og beredskap
  • Veg/gatelys - vatn/avløp
  • Endring av eigedom
  • Bustadtomter
  • Kart
  • Renovasjon og avfall