Organisasjonssjef

 

Geir Liavåg Strand 

Telefon: 95 19 17 53
E-post til organisasjonssjefen

Ansvarområde:

 • Servicetorg
 • Arkivteneste
 • IT-avdeling
 • Personal
 • Tilsetting
 • HMS
 • Økonomiavdeling
 • Fakturering
 • Skatt
 • Lønn
 • Budsjett
 • Rekneskap

Stedfortredar

Rita Lilletvedt, telefon 95 24 49 18, epost