Oppvekstsjef

Klikk for stort bilete

Per Arne Strand 

Telefon: 95 77 88 75
E-post til oppvekstsjefen 

Ansvarsområde:

  • Barnehagar
  • Grunnskule
  • Vaksenopplæring
  • PPT
  • Barnevern
  • Helsestasjon