Oppvekstsjef

Klikk for stort bilete Per Arne Strand
Tlf: 957 78 875
E-post til oppvekstsjefen 

Ansvarsområde:

  • Barnehagar
  • Grunnskule
  • Vaksenopplæring
  • PPT
  • Barnevern
  • Helsestasjon