Kommunalsjef samfunn og berekraft

 
 Torbjørn Brandsæter

Telefon: 45 22 61 86
E-post  

Ansvarsområde

 • Arealplan
 • Byggesak
 • Brann og beredskap
 • Veg/gatelys - vatn/avløp
 • Endring av eigedom
 • Bustadtomter
 • Kart
 • Renovasjon og avfall
 • Gloppen folkebibliotek
 • Kulturhuset Trivselshagen
 • Trivselshagen bad og idrett
 • Idrett - spelemidlar - tippemidlar
 • Kulturmidlar - Kulturminne - Utmerkingar og legat

Stedfortredar

Kjell Petter Solhaug, telefon 99 51 72 95, e-post