Kommunalsjef oppvekst

Per Arne Strand 

Telefon: 95 77 88 75
E-post  

Ansvarsområde:

  • Barnehagar
  • Grunnskule
  • Vaksenopplæring
  • Kulturskule
  • PPT
  • Barnevern
  • Helsestasjon
  • Familiehuset

Stedfortredar

Anette Støyva, telefon 46 87 35 68, epost