Kommunalsjef helse og velferd

 

Gunhild Gimmestad

Telefon: 91 64 06 96
E-post 

Ansvarsområde

  • Legetenesta
  • Heimetenestene
  • Institusjons- og heildøgnsbemanna bustader
  • Fysio/ergoterapi
  • Psykisk helse
  • NAV Gloppen
  • Gloppen kommunale kjøkken

Stedfortredar

Anita Lothe, sakshandsamar helse- og omsorg, telefon 94 16 85 63, epost