Helse- og omsorgssjef

Helse og omsorgssjef (tilsett august 2018) - Klikk for stort bilete Gunhild Gimmestad
Tlf: 916 40 696
E-post til helse- og omsorgssjefen

 

 

 

 

Ansvarsområde:

  • Legetenesta
  • Heimetenestene
  • Institusjons- og heildøgnsbemanna bustader
  • Fysio/ergoterapi
  • Psykisk helse
  • NAV Gloppen
  • Gloppen kommunale kjøkken