Helse- og omsorgssjef

Helse og omsorgssjef (tilsett august 2018) - Klikk for stort bilete

Gunhild Gimmestad

Telefon: 91 64 06 96
E-post til helse- og omsorgssjefen

Ansvarsområde:

  • Legetenesta
  • Heimetenestene
  • Institusjons- og heildøgnsbemanna bustader
  • Fysio/ergoterapi
  • Psykisk helse
  • NAV Gloppen
  • Gloppen kommunale kjøkken