Opningstider - kommuneadministrasjonen

Kommuneadministrasjonen og kommunale kontor omfattar Gloppen heradshus, barnevern, fysio/ergo, heimetenesta, helsestasjon, legekontor og PPT.

I heradshuset finn du servicetorget, ordførar, kommunedirektør, kommunalsjefar, landbrukskontor, teknisk kontor, ikt- og økonomiavdelinga. 

Vintertid (1. september - 14. mai)
Måndag til fredag, kl 08:00 - 15:45

I jula gjeld desse opningstidene:
- 23. desember, kl 08:00 - 12:00
- Julaftan, stengt
- I romjula, kl 10:00 - 14:00
- Nyttårsaftan stengt

I påskeveka stengjer kontora kl 12:00 onsdag i påskeveka.

Sommartid (15. mai - 31. august)
Måndag til fredag, kl 08:00 - 15:00.