Viktige telefonnummer

 Alarmtelefonar:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Medisinsk nødhjelp 113.

Viktige telefonnummer i Gloppen

 • Barnevernet: 913 93 577
 • Gloppen omsorgssenter, institusjon: 57 86 79 60
 • Helsestasjonen: 979 91 076
 • Lensmannen: 57 86 86 20
 • NAV Gloppen: 55 55 33 33
 • Nordfjord Miljøverk (NoMil): 57 00 94 00
 • Post i butikk: 57 86 62 00
 • Soknepresten i Breim og Gimmestad: 57 86 82 20 eller 456 01 260
 • Soknepresten i Hyen og Vereide: 57 86 93 85 eller 951 36 059
 • Ved påkøyrsle av villt: 02800 (Politi)

 

Elles:
- Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
- Krisesenteret i Sogn og Fjordane: 57 74 36 00
- Skatteetaten (likningskontor/folkeregister): 800 80 000.