Viktige telefonnummer

 Alarmtelefonar:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Medisinsk nødhjelp 113

Viktige telefonnummer i Gloppen

 • Legevakt 116 117 
 • Barnevernet: 97 77 73 89
 • Gloppen omsorgssenter, institusjon: 57 86 79 60
 • Helsestasjonen: 97 99 10 76
 • Lensmannen: 57 86 86 20
 • NAV Gloppen: 55 55 33 33
 • Nordfjord Miljøverk (NoMil): 57 00 94 00
 • Soknepresten i Breim og Hyen: 57 86 56 16 eller 45 60 12 60
 • Soknepresten i Gloppen: 95 88 00 30
 • Ved påkøyrsle av villt: 02800 (Politi)

Elles:
- Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
- Krisesenteret i Sogn og Fjordane: 57 74 36 00
- Skatteetaten (likningskontor/folkeregister): 800 80 000

Vakttelefonar i Gloppen